بچه آدم

۲ مطلب با موضوع «دل نوشت» ثبت شده است

۲۵ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۱۰

نگاه 2

"برادرم" عباس! به استقبالش برو.

"مردی" که شرمنده بود. روبروی حسین (ع) ایستاد. شبح گذشته از جلو چشمانش دور نمی شد. او بود که آب را بر حسین (ع) بست. او بود که بدن زینب (س) را لرزاند.

زیر چانه اش را گرفت و سرش را بالا آورد. جرات نگاه کردن نداشت. لحظه ای به چشمان حسین (ع) خیره شد. زمان ایستاد. و او بود که در اقیانوس بی انتهای چشمان حسین (ع) غرق شده بود.

در آن نگاه چه بود و در آن لحظات چه گذشت؟

اگر هزار بار زنده شوم و بمیرم، باز هم برای تو جان می دهم، ای تنهای مظلوم...

epsilon
۲۰ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۴۷

نگاه 1

اگر دعوا بر سر قدرت بود، علی (ع) می توانست شرط را بپذیرد و خلیفه شود و بعدش مثل بقیه شان بزند زیر همه چیز. اما علی (ع) امام است...

او نیامده تا به نام سنت پیامبر در کاخ زندگی کند و مرکبی مجلل فراهم کند تا با اسکورتش فاصله بین مردم پا برهنه و خودش ایجاد کند. او نیامده تا نزدیکان و فرزندانش مناصب را بگیرند تا هر چه بخواهند بر سر قوم تازه مسلمان شده بیاورند.
علی (ع) می دانست که مردم بیشتر از اینکه به پدرانشان شبیه باشند، به حاکمانشان شبیه اند. وقتی حاکم و وابستگانش ظاهر اسلام را قبول کردند و باطنش را به سخره گرفتند، وقتی شروع کردند زر اندوزی و در مادی گرایی روی یهود را سفید کردند، حاصلش می شود تربیت امتی که خواستند صدای حق حسین (ع) را خاموش کنند تا بتوانند بدون عذاب وجدان در کثافاتشان غوطه ور شوند.
اما صدای حسین (ع) در امتداد تاریخ پیچید چرا که او سرچشمه فساد را نشانه گرفت. مادی گرایی، تجملات و فساد در راس قدرت. او آمد برای احیای امر به معروف و نهی از منکر.
epsilon