بچه آدم

درباره بلاگ

The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask. There can't be any large-scale revolution until there's a personal revolution, on an individual level. It's got to happen inside first

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «کتاب :: داستان ایرانی» ثبت شده است

و افسوس که نمی توان بازگشت و از نو ساخت؛ اما، دست کم، به آن ها که در آغازِ راهند می توان یادگاری کوچکی داد؛ شاید به کارشان بیاید. (برگرفته از دیباچه کتاب)
گیله مرد و عسل در بحبوحه مبارزات و فرار و گریز، زندگی مشترکشان را شروع می کنند. عاشقانه شروع می کنند. یک عاشقانه آرام، داستان چگونه عاشقانه زیستن در همه شرایط زندگی ست. چه وقتی گیله مرد و عسل در حال مبارزه بودند، چه وقتی که انقلاب شد و شور انقلابی فرو کش کرد و زندگی عادی جاری شد. چگونه عاشقانه زیستن وقتی درگیر روزمرگی می شویم، وقتی خسته ایم، بی حوصله ایم، وقتی سر کار می رویم، وقتی کار خانه می کنیم، وقتی ...! همیشه ی همیشه!
به نظرم رسید این کتاب، بیان داستانی کتاب "چهل نامه کوتاه به همسرم" جناب نادر ابراهیمی است. تلاشِ ابراهیمی برای ساده بیان کردن قوانین ساده زندگیِ پر مهر و اخلاق مدار، در  کتاب هایش هویداست. 
جدایِ از محتوا، داستانِ این کتاب معمولی است. به نظرم می شد این همه  جمله قصار و بعضن ناب را در داستان قوی تری ساخت و پرداخت کرد. همچنین گاهی تکرار بیش از اندازه برخی مطالب در جریان داستان، آزار دهنده است.
بچه آدم